(MENGUATKAN HAFALAN)

Disunatkan bagi mereka yang ingin menguatkan hafalan mereka, terutama yang menghafal Al-Quran, agar mengerjakan solat sunat Taqwiyatul Hifzi.

Kaedahnya:

  1. Mengerjakan solat ini empat rakaat dengan dua kali tahiyat akhir.
  2. Mengerjakannya pada malam Jumaat, sebaik-baiknya selepas tidur.
  3. Mengerjakannya 3, 5 atau 7 malam Jumaat berturut-turut.
  4. Membaca pada rakaat pertama Surah Yaasin.
  5. Membaca pada rakaat kedua Surah Ad-Dukhan
  6. Membaca pada rakaat ketiga Surah As-Sajadah.
  7. Membaca pada rakaat keempat Surah Muluk.
  8. Setelah solat, bacalah doa ini: